Szigeti Tamás

Lomb

2019.05.21. - 2019.06.09.

Az utóbbi években Szigeti Tamás festményein a természet egyre több helyet követel magának. Ő maga így ír erről:  

„Az erdőségek, ligetes területek, mint szerves, növényi életformák, a bomlás és az újraserkenő élet lüktető, hullámzó térszeletei alkotják festményeim képterét. A lomb szövedékek, a kúszó növényzet textúrái, a rengetegként ható, belső hullámokkal fodrozó levél- és gally hálózatok logikailag kevés támpontot kínálnak a szemnek, ám moccanó textúrájuk és tünékeny formákban feltáruló mélységeik egyfajta zeneiséget kölcsönöznek a festett képnek.

Festői törekvéseim az elektronikus zene ambient műfajával hozhatók leginkább párhuzamba, melyben az alkotói tér-struktúrát érzelmi és hangulati elemek teremtik meg, szemben a melodikus vagy ritmus alapú kompozíciókkal. E zenei műfajban a tér-idő folytonosságot megteremteni, illetve a befogadóban egyfajta szüntelen áradás/lebegés érzetét kialakítani talán a legfőbb cél.

Legfrissebb kiállításom képei is ilyen, határtalan, hullámzó terekbe vezetik/vetik a szemlélőt, ahol a belépés pillanata talán a legfontosabb. Ám mihelyst e belépés megtörtént, a kép szereplői megmutatkoznak. A képzelt állat, az öltönyös úr, egy talált férfi és a gondozók a fák tetején. Mesél az erdő, csak hallgatni kell.”