Szigeti Tamás

Elemek

2021.06.09. - 2021.06.20.

Szeretettel meghívjuk 2021. június 9-én este 8 órára

Szigeti Tamás Elemek című kiállításának megnyitójára az A38 Kiállítóhelyre.

A tárlatot Horváth Judit nyitja meg.

A megnyitón Bujdosó János zenél.

A kiállítás előre bejelentkezéssel megtekinthető: 2021. június 10-20-ig.

 

Szigeti Tamás legújabb képei szervesen illeszkednek a korábbi években bemutatott festői munkák sorába. A festményeken ismét a képzelet és a mindennapi valóság vetületei szövődnek eggyé az erdős-ligetes, fényben reszkető terekben. E festői miliő létrehozásakor a természeti környezet megjelenítése egyrészt a lírai látásmódot hangsúlyozza, másrészt sugallja az elvágyódást, az eredetiség utáni elemi vágyat.

A mostani képeken a szereplők nem közéleti jelenlétük vagy ismertségük okán kerülnek a képtérbe, sokkal inkább, mint a természeti erőknek kitett, azokat megélő vagy épp elszenvedő alakokként láthatóak. A szereplők sorsa, kitettsége sem a közvetlen azonosulást várja el a nézőtől, hanem egyfajta távolságtartó, de empatikus figyelmet kér. E távolság, mint életélmény ábrázolása pedig mindannyiszor a már-már elviselhetetlen, föld- és fakéregszagú közelség színeivel, textúráival vegyül.