Horváth Éva Mónika

Fejlesztés

2017.09.12. - 2017.09.24.

A kiállítás anyaga egy öt éve készülő sorozat legfrissebb grafikáit mutatja be. Horváth Éva Mónika ’Tömegek’című sorozatában megrögzötten keresi az emberi tömegdinamikák törvényszerűségeit, és a 21. századi nagyvárosi tömegmozgásokat szövi képi mintázattá. A képfolyamot a művész társadalomtudományi háttérkutatással és sok műalkotás elemzésével készítette elő egészen a XX. század elejéig visszanyúlva.

 

A sorozat előképeit egyértelműen az olasz futurista, de még inkább az orosz kubo-futurista festészetben leginkább Goncsarova és Malevics művei között találjuk.

A kiállítás címéül választott műveltető alak a folyamatnak, azaz a tömeg alakulásának, fejlődésének nem spontán módját (gerjesztettségét) hangsúlyozza leheletfinoman.

Az évek során, lassan ez a képfolyam is tömeget képez, legyenek kiállítva ezek a művek akár egy kiállító-terem falán, vagy álljanak grafikai tárolóban sorukra várva, egyre nagyobb súlyt képezve térben és időben.