Tóth Andrej

A leselkedő

2017.11.28. - 2017.12.06.

A művészi attitűd egyik nélkülözhetetlen velejárója a megfigyelés, mely bizonyos esetekben közelebbi vizsgálódást, akár voyeurizmust is jelenthet. Tóth Andrej legújabb képsorozatát, melyekben a leskelődés témakörét járja körül, Alberto Moravia művei és a művész személyes élettere ihlették. A csuszamlós témák ábrázolása eddig sem állt távol Andrejtől, gondoljunk csak a Dolce Vita vagy a Crazy Horse című kiállítások anyagára. Képein gyakorta felleljük az emberi intim szférák már-már zavarba ejtően direkt ábrázolását, melyet legtöbbször a képekben rejlő humor old fel.

E sorozat témája a kint és a bent kapcsolata. A képek díszletbe rendezett jelenetekbe engednek bepillantást. A festményeket látva mintha idegen életekbe kukucskálhatnánk be. Számos történet tárul elénk. A kérdés az, mi történik a függöny mögött.

„Megfigyelni, meglesni valamit vagy valakit, nyíltan vagy titkoltan, ahogy a férj figyeli meg a nejét, a fiúgyermek az anyját, a diák a tanárát, a tanár a diákját. Ahogy mindig is vonzóan hívogató tud lenni egy félig leengedett redőny, egy félig behúzott függöny, egy opálosan, gyéren megvilágított jelenet, személyes történet a szemközti ház második emeletén, a lépcsőházban felfelé igyekvő lábak látványa, melyekhez nem tartozik test, arc, csak egy elmosódott mozdulatsor, ugyanakkor annál élesebb ütemes kopogás. Mindez végigkísér minket, megtölti mindennapjainkat, elmosódva, összekuszálódva, vagy épp tűélesen kirajzolódva. Krakkóban, Rómában, a rajziskolában (ahol először volt szabad tudományosan megfigyelni az emberi test részleteit) vagy a pesti gangokon. A kiállításon beleleshetünk az életem korábbi leselkedéseibe is, így láthatunk egy akt rajzokkal betapétázott falat, Krakkóban vagy Rómában készült képeket. A kiállítási anyag nagyobbik hányadát azonban jelenlegi műtermem s az onnan induló kitekintéseim adják.” (Tóth Andrej)