Horváth Éva Mónika

Avatarok

2015.05.12. - 2015.05.31.

A kiállítás anyaga a művész legújabb grafikai munkáit mutatja be. A kiállított grafikai lapokon a rock koncerttől a tüntetésig együttlétükben hullámzó embertömegek kerülnek bemutatásra.

A három éve készülő sorozat a 21. századi nagyvárosi tömegmozgásokat, tömegdinamikákat szövi képi mintázattá. A 'Tömegek' című képfolyam előkészítését a művész társadalomtudományi háttérkutatással és sok műalkotás elemzésével kezdte, a XX. század elejéig visszanyúlva.

 

Módszeresen kutatta a szituációkat, ahol a tömegben létezés élménye megtörténhet, figyelte a tömegek dinamikáját a sporteseményeken, kulturális eseményeken, a városi élet hétköznapi színterein, a családi helyszíneken, a 2008-as válság utáni, szociális-nemzetiségi és vallási-társadalmi indíttatású tüntetésekről készült anyagok tanulmányozásán keresztül a társadalmi szolidaritást megtestesítő békemenetekig.

 

Koncepciója része lett, hogy tudatosan utal az emberi társas szövetre mint összetartó erőre.

A választott formarendet árnyalja, hogy visszaköszön a múltszázad tízes és harmincas éveinek képi világa, a formák utalnak a nagy gazdasági világválság korszakának futurista művészetére, mivel a korszak hasonló szociális problémákat hozott a felszínre, mint korszakunk válságai. A két korszak közötti hasonlóságból fakadó feszültség figyelmét egyre inkább a dinamika felé fordította. A munkafolyamatot ugyanakkor folyamatosan inspirálta a zene. A kép zeneisége meghatározóvá vált, melyet a legegyszerűbb geometrikus formákkal, a gömbbel és a háromszöggel jelenít meg képileg.

 

 

 „Analógia áll fenn saját rajzolói munkamódszerem és munkámnak kereteit adó téma, atömegek kialakulása között. A rajz és a városi tömeg is 'növekvő struktúra'. Ha, a kezemben lévő anyag gyűlik-gyűlik és tömegesedik, akkor formálódik is egyben. Hasonlóan, ha egy városi helyszínen, beindul a gyülekezés, és már sok ember jelen van, kisebb csoportokba verődnek, és ezek a kisebb csoportok további csoportokat, fürtöket képeznek, egy idő után kialakulnak fókuszok, akkor, a folyamat egy pontjána csoportok összességeszegmentált tömeget fog alkotni. A tömegen belülről ugyan senki sem látja a tömeg külső formáját, de érzi és maga is alakítja a tömeg dinamikáját. A rajzolás során, főleg erre az intenzitásra koncentrálok. Ebben a munkában, egyszerre alakul ki a tömeg formája és a forma tömege.”

 

(Horváth Éva Mónika)