ef. Zámbó István

Múlt paplan jövő párnával

2014.03.25. - 2014.04.06.

Örök nyár

 

efZámbó István festészeti és összművészeti tevékenysége többek között attól elképesztően jó, örökké friss és felbecsülhetetlenül fontos, hogy beskatulyázhatatlan. Ha bármilyen módon is megpróbálunk rá valamilyen címkét biggyeszteni, azt úgy dobja le magáról, mint szerelmes torreádor a ruhát.

Nevezhetnénk őt az egyik legnagyobb magyar szürrealista festőnek, és nem kevésbé költőnek, na meg persze a pop artot magyarra lefordító, azt egyszerre megtagadó, átértelmező és megújító örök avantgárd népművésznek, dadaista fogalomtársító és asszociáció-zsonglőrnek, atavisztikus bölcsnek és szupermodern meta-filozófusnak, kubista zenésznek és cool-bop grafikusnak, underground klasszikusnak és alternatív vezérnek, s még hosszan folytathatnánk, de a lényegtől akkor is távol maradnánk.

Mert efZámbó István egy örök nyár atomreaktornyi energiájával és felfoghatatlan szellemi könnyedségével játszik a valóság racionális szintjén sorba vett és rendszerezett elemeivel, hogy azokat előbb szétszedve, majd újra összerakva egy olyan vágyott, humortól duzzadó, végtelen értelmezési lehetőségekkel felvértezett szellemi világként tárja elénk, amely elrepít bennünket egy jobb valóba. Rendre kedves, játékos, olykor szinte gyermekien ártatlan jelképekkel operál, amelyek azonban kritikus és kétségbeesett felhangokkal is bőven társulnak páratlanul kifinomult cinizmusának köszönhetően, hogy végül egy olyan hangulatú világot tárjon elénk, amely megannyi félreértés és hiba szomorú egyvelegéből alkotói rendszere által kijavítva széppé, szellemessé, könnyeddé, s nem utolsó sorban szerelemtől duzzadó világként nyisson ablakot elénk.

Idézhetnénk megannyi fontos, kultikus tettét, fellépését, kiállítását, koncertjét, performanszát és akcióját a múltból, hisz kevesen mondhatnak maguknak olyan színes és gazdag, jóban és rosszban egyaránt bővelkedő életutat és pályát, mint amilyen az övé, de nem tesszük. Azért nem, mert efZámbó Öcsike nem a múlt, hanem múlt, jelen és jövő egyszerre.

Mert mára ő a magyar festészet örök tavaszának, a szentendrei vidám és mérhetetlen kreativitású spleen-nek az egyszemélyes, rendületlenül vidám és termékeny bástyája, valamint örök laza vidámságot sugárzó buliközpontja, aki egészen felfoghatatlan intenzitással és termékenységgel alkot és virul, él és mozog, lelkesedik és mozgat immár majd négy évtizede.

Hogy erre miként képes, arra a válasz nyilván nem lehet művészeti jellegű, mert Öcsike teljes létével igazából egy olyan összetett, és mégis egyszerű életfilozófiát demonstrál, amely az örök pozitív és vidám megújulásról, kreativitásról és játékosságról, magáról a művészetben és életben egyaránt testet öltött életörömről szól, amely sokunk számára maga az örök képzeletbeli Szentendre, amely ma már leginkább neki köszönhetően érhető tetten még.

Hülyén hangozna, azonban talán kedvesen is, dadaistán és mégis lényeget felmutatóan, hogy efZámbó Öcsike nem más, mint a magyar képzőművészet Miles Davis-e, valamint a magyar zene Salvador Dalija, s nem utolsó sorban a magyar irodalom Luis Bunuel-je.

Nem kívánhatunk mást, mint hogy ez maradjon így még nagyon, nagyon sokáig.

drMáriás